گلـــیل دیــارکرمــــــــــــــانــــــج www.golil.ir
توجه توجه...سایت رسمی گلیل افتتاح شد....www.golil.ir
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : یاسر میرزایی
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ججوخان ، فرزند الله وردی بیگ ، فرزند ججو بود ، ججو در نوجوانی پدرش را از دست داد و حكومت درگز مقام پدرش را به او تفویض نمود و به حكومت میانكوه ( در منطقه درگز ) منصوب شد ، زیرا اهالی آن جا كرد بودند و شورش می كردند . در آن زمان روسیه و انگلیس كاملاً بر تصمیم گیری ها ی ایران اثر گذار بودند . ججوخان پس از مدتی قصد داشت وارد قوچان شود و نیروهای ملی را علیه روسها بسیج نماید ، پس از بمباران حرم ، روسهای تزاری كه ججوخان را مخالف اهداف و امیال تجاوز كارانه خویش می دیدند ، در صدد دستگیری ججو بر آمدند ، ججو در اسفند 1290 خورشیدی دستگیر شد ولی پس از مدتی از زندان روس ها گریخت . ججو مبارزه علیه روسها را ادامه داد ، به پاسگاه ها و پایگاه های آنها در نواحی مرزی شبیخون می زد و افسران و سربازان روس را می كشت و اسلحه و مهمات آنها را بین سواران خود تقسیم می نمود ، روسها از دولت احمد شاه خواستند كه ججو را دستگیر كند ولی دولت گفته بود این كار از عهده ما ساخته نیست. ............بقیه متن در دامه مطلب .....در زیر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید....
پس از این جریان ، روس ها تمام نیروهای خود را علیه ججو بسیج كرده و به تعقیب او فرستادند . تعقیب ها مؤثر واقع نشد . ججو ، به عنوان یك ایران دوست روس ستیز محبوب مردم بود ؛ ججوخان یاور ستم دیدگان بود و در حمله ملخ ها انبارهای محتكرین را شكست و گندم را بین فقرا و بیچارگان تقسیم می كرد . مردم چه زیبا سروده اند :

 

خانی خانان جه جوخانا

xani xanan jajo xana

ججوخان خان خانان است


خه راوده كه ئامارانا

Xaraw daka amarana

انبارهای گندم را باز می كند

 

ده ده فه قیر بی چارانا

dada faqer bicarana

و بین فقرا و بیچارگان توزیع می كند

 

 

خانی خانان جه جوخانا

xani , xanan jajo xana

خان خانان ججوخان است


پوشتیوانی بیچارانا

postivane bicarana

پشتیبان بیچارگان است


وه زوری خوه بویه خانا

wa zori xowa boya xana

با بازو وشجاعت خود خان شده است.


 

واسه ردا را جه جوخانه

 va sardara jajo xana

این سردار ، ججوخان است


توفانگ له ئاری پیلانه   

tofang la ari pilana

كه تفنگ بردوش دارد


ئاربه ردایه سه لاتانه  

ar bardaya salatana

و آتش به جان سالداتها انداخته است

 

عاقبت ججوخان ، با خیانت برخی كردها كه به یاری روسها آمده بودند كشته شد .
مؤلف كتاب خاوران گوهر ناشناخته ایران در مورد ججوخان آورده است : او سایه روح نادر و دارای سری پر شور و اندیشه ای آشتی ناپذیر با سستی ها و بی حالی ها و سرافكندگی ها بود.
در گزارش های مركز فرماندهی آخال تأكید شده بود كه جسد ججو را به روسیه بفرستند آن روزها كه فاصله شهرها بسیار دور بود ، شكم سردار خاوران را دریدند ، پر از یخ و برف كردند و تن بی جانش را در صندوق پریخ گذاشته به روسیه نزد متخصصان فن فرستادند تا شاید از مكانیسم مغز و دل این آفریده شده پی به نبوغ و برتری های نظامی او ببرند

 

ترانه ججوخان

ایوانف مستشرق روس كه اندكی پس از كشته شدن ججو به تحقیقات خود در مورد نژاد شناسی خراسان ادامه داده و نوشته هایی از او در سال 1927 در مجله ی انگلیسی زبان بنگال به چاپ رسیده این اشعار را در مورد ججو از مردم خراسان شنیده و ضبط نموده است:
 

جه جو خانوا ، جه جو خانا

jajo xano , jajo xana

الا ای ججوخان ای ججوخان


وه رگه ریاجوولگی خوپانا

wargariya jolgi xopana

كه به سمت جلگه ویران شده سرازیر شدی

 

برینی وی پیروه ژانا

 berine we per wa zana

و زخم هایت عمیق و پردرد است.

 

هه سپی جه جی هین جانی یه

haspi jaji hin jani ya

اسب ججوخان هنوز جوان و پرنفس است


خورجینی وی ترمانی یه

xorjin we termani ya

خورجین آن تركمنی است


تفانگی وی ئالمانی یه

tefange we almani ya

  و تفنگ او آلمانی است .


 

جه جووه خوه له گاوی دا

jajo wa xwa la gawe da

ججوخان در دامنه كوه است


گوللیك لی كه ت له داوی دا

gollek likat ladaveda

گلوله ای به او خورد

 

خوینی چوویه سه رچه كمی دا

xwini coya sar cakme da

و خون بر روی چكمه اش سرازیر شدوه خورجینی وه خورجینی

wa xorjine wa xorjine

آن كس كه خورجینی بر پشت اسب بسته بود


چه كمه كشاند ژه نا و خووینی

cakma kesand za nav xowine

چكمه های ججوخان را از میان خون بیرون كشید


ده سمال دایه سه ربیرینی

das mal daya sar berine

و دستمال بر روی زخمش نهاده.


 

جه جوخانا ، جه جو خانا

jajo xana , jajo xana

ای ججوخان ، ججوخانی

 

دو شمه ن ژه ته هه راسانا

dosman za ta harasana

كه دشمن از بیم تو بر خویش می لرزید


له دلی ته مائه رمانا

la dele ta ma armana

تو آرزو بر دل ماندی .

 

 

ترانه ججوخان هنوز طوری خوانده می شود كه گویی خون ججو گرم و تازه است و شبیه ترجیح بند می باشد

 

جه جوخانو تو سیاروی سه لات هاتیه ده وی داوی

 jajo xana ta siyarwe salat hateya dawedawe

ججوخان تو سوار شو  سالدات ها آمده اند


ته لی ته كوپه یداناوی خانی خانان جه جوخانا

teli ta ko payda navi xani xanan jajo xana

جنگ در می گیرد ، همتای تو پیدا نمی شود  خان خانان ای ججوخان


خانی خانان جه جوخانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

 xani xanan jajo xana dosman za ta harasana

خان خانان ای ججوخان  دشمن از تو هراسان و بیم بر دل است

 

 

جه جوخان چووزه نگیلانه ودوو كه تین سه لاتانه

jajo xan cu zangelane wa du katen salatana

ججوخان به طرف زنگلان1 راه افتاد  سالدات ها به دنبالش روانه شدند


هه ودو دانه وه رگوللانه خانی خانان جه جوخانا

haw do dana war gollana xanexanan jajo xana

‌و یكدیگر را به گلوله بستندخان خانان ای ججوخان


خانی خانان جه جوخانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

xani xanan jajo xana dosman za ta harasana

خان خانان ای ججوخان  دشمن از تو هراسان و بیم بردل است .


 

جه جی گرت سه ری چی یانه له وان زاوان كر تووفانه

jaje gert sari jiyana la wan zawan ke tofana

ججوخان ستیغ كوه ها را گرفت  و در آن دره های مخوف توفانی به راه انداخت


وی ئاربه رداسه لاتانه خانی خانان جه جو خانا

we ar barda salatana xani xanan jajo xana

و آتش به جان سالداتها انداخت ای خان خانان ججوخان


خانی خانان جه جو خانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

xani xanan jajo xano dosman za ta harasana

ای خان خانان ججوخان  دشمن از تو هراسان و بیم بردل است .


 

چه ندشه وارو وی كرجه نگه مه یدان له دوشمه ن كرته نگه

cand sawaro we ker janga maydan la dosman ker tanga

او چند شبانه روز با روسها جنگید

 

سه لات مانه مات وومه نگه خانی خانان جه جوخانا

salat mana matu manga xani xanan jajo xana

و عرصه را بر آنان تنگ كرد


خانی خانان جه جوخانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

xani xanan jajo xana dosman za ta harasana

و سالداتها مات و حیران مانده بودند  خانا نی خانان


 

له زه نگیلان بوو ، به هاره زمین ژه خویین لاله زاره

la zangelane bu bahara zamin za xowin lala zar

در زنگلان بهار آمده است


دوشمه ن بوویه تاروماره خانی خانان جه جوخانا

dosman bu ya taro mara xani xanan jajo xana

زمین از خون لاله زار شده است

 

خانی خانان جه جوخانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

xani xanan jajo xana dosman za ta harasana

و دشمن تار و مار گردیده است  ای خان خانان ججوخان

 

 

جه جووه ر كه ت ژه سه رحه دی سه لات چوونه ره دوه ره دی

jajo warkat za sarhade salat cuna rad wa rade

ججو از سرحد بیرون رفت

 

خویینی وی به ردانه هه ردی خانی خانان جه جو خانا

xwine we bardana harde xani xanan jajo xana

سالدات ها به دنبالش رد به رد رفتند


خانی خانان جه جو خانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

xani xanan jajo xana dosman za ta harasana

خون او را برزمین ریختند ، خانان خانان ای ججوخان ………

 

 

وه لیخانی قه ره مانی وه دوشمه ن راكر ته بانی

walli xane qaramani wa dosman ra ker tabani

ولیخان قهرمانی1  با دشمن تبانی كرد


مالیك له كورمانجان دانی خانی خانان جه جوخانا

malek la kurmanjan dani xani xanan jajo xana

و كرمانجها را داغدار و عزادار نمود


خانی خانان جه جو خانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا

xani xanan jajo xana dosman za ta harasana

خان خانان ای ججوخان

نوع مطلب : هنر و هنرمندان شمال خراسان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1396/01/29 16:20
سلام اگه امکانش هست این مطلبو جوری طراحیش کنید که بتوان داخل شبکه های مجازی به اشتراک بگذاریم تا همه با این قوم بزرگ کرمانج بیشتر اشنا بشن با تشکر «کرمانج سر له ژوره مختئی»


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات