گلـــیل دیــارکرمــــــــــــــانــــــج www.golil.ir
توجه توجه...سایت رسمی گلیل افتتاح شد....www.golil.ir
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : یاسر میرزایی
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اسماعیل حسین پور – شیروان

دردوره راهنمایی، درمدرسه شهید چمران شیروان پشت میزهای چوبی مدرسه نشسته بودیم  که معلم ورزش وارد کلاس شود. آقای قویدل کتابی دردست داشت. وقتی کنجکاوتر شدم عنوان کتاب“حرکت تاریخی کرد به خراسان” بود.باحیرت وتعجب خیره درجلد کتاب بودم وخیلی دوست داشتم دردوم راهنمایی آن کتاب راتاآخر بخوانم.چراکه درکتابخانه مدرس چمران هیچ اثری از کتاب های کردی نبود.
آقای قویدل اصالتا از نامانلو بود وبرا یمان  توضیح داد که این جلد دوم کتاب آقای کلیم الله توحدی است  او این کتاب را با زحمات فراوان نوشته است. ازآن زمان دربرابر شکوه نام استاد توحدی حس غرور و افتخاری مرا پر پرواز و روح زندگی می بخشید.

بقیه متن در ادامه مطلب......

دردوره راهنمایی، درمدرسه شهید چمران شیروان پشت میزهای چوبی مدرسه نشسته بودیم  که معلم ورزش وارد کلاس شود. آقای قویدل کتابی دردست داشت. وقتی کنجکاوتر شدم عنوان کتاب“حرکت تاریخی کرد به خراسان” بود.باحیرت وتعجب خیره درجلد کتاب بودم وخیلی دوست داشتم دردوم راهنمایی آن کتاب راتاآخر بخوانم.چراکه درکتابخانه مدرس چمران هیچ اثری از کتاب های کردی نبود.
آقای قویدل اصالتا از نامانلو بود وبرا یمان  توضیح داد که این جلد دوم کتاب آقای کلیم الله توحدی است  او این کتاب را با زحمات فراوان نوشته است. ازآن زمان دربرابر شکوه نام استاد توحدی حس غرور و افتخاری مرا پر پرواز و روح زندگی می بخشید.


احساس می کردم مردی ما ورق پاره های سرگردان وغریب مزار وگمنامان قانع به نان ودوری گزینان ازنام راجانی دوباره  بخشیده است.مردی که تمام بودنش راآرش وار درکمان قلم نهاده  وبرای گستراندن مرزهای تاریخ وهویت مردمی صدا درگلوشکسته  تمام دردهای این مردم راراوی راستینی شده است.     
به راستی اگر استاد کلیم الله توحدی نبود و“ملا اسدالله اوغازی “همچون بسیار ی اوغازی ها ،کلیم رااوغاز پرورده نگه می داشت   ودرکنار خویش به کار وکارگری وا می داشت ما امروز شاهد این همه تاریخ وهویت وافتخار نبودیم ونامی از ما ،چون سالهای سرد وسیاه رفته براین ملت کهنسال باقی نمی ماند.نمی دانستیم تبارمان به کدام کوه وصخره می رسد، نمی دانستیم جویبار جداشده ازکدام اقیانوسیم ودر پس این قله های همنفس باروح  پرهیبت اجدادمان چه می کنیم.
نمی دانستیم کدام گردبادهای نامردی ،چنین غبارنامرادی ها را برتابناک آیینه ی بودنمان افشانده است.نمی دانستیم سرخی خون“ججو” و”سردار عیوض” چه برافراشته مرخ هایی راطراوت بخشیده اند وچه خاشاک هایی از “برنو” این ناهراسیدگان ازتوفان برخویش لرزیده اند!اگر استاد توحدی نبود ما مردم بی شناسنامه ای بودیم که بایدانکارمان می کردند وتاریخ مان چون رشادت ها وایثارها ورنج های همواره یمان به غارت می رفت وباز قاجار زادگان تاریخ ما رابامرکب بی غیرتی شان می نوشتند وسرخی خون سرداران شهیدمان راباخاکسترپاشی مرکب شان دردل سطرهای بی صدای تاریخ خودنوشته پنهان می کردند. آنسان که درسالیان سیاه حکومت نالایقان وطن برباد داده وباده دردست  گرفته هیچ نامی از مبارزمردان وزنان به ستیز روسها ودشمنان ایران برخاسته نیست.
“حرکت تاریخی کرد به خراسان”درهم تنیدگی زندگی،تاریخ وهویت مردم ماست که استاد توحدی عزیز وصبور،ناملایمات زیادی رادراین راه به جان خریده ومی خرد،اوبا “ترانه های کرمانجی “اش زلالی جویباران جوشیده از دل ایل رانثار جوانان این دیار نموده ودرخنکای“دیوان جعفرقلی” می توان “ملواری” از عرش پای برفرش نهاده را دردلشوره های شیرین “جعفرقلی “دل مجروح رابه تماشا نشست .اوشکوهقلعه بلقیس رابا “اسفراین دیروز وامروز” ازدل ویرانه ها رهانیده وچشمان مشاقان شکوه وطن ر ابرآن همه افتخار گشوده است.
در“نادرصاحبقران” اش هنوز غبار سم اسبان دشمنان تاآن سوی دهلی گریخته  درجلوی چشمانت پدیدار می شود ودرشورانگیزی “درخت چهل دستان”پاک باوری ها وراست کرداری ها ونیک گفتاری های مردمی صادق وصمیمی با زیباترین زبان روایت شده است .
باید پذیرفت استاد توحدی علاوه برتاریخ دانی وتاریخ نویسی، درعرصه موسیقی، صنایع دستی،فرهنگ عامه وبسیاری هنرهای دیگر واقعااستاد است.او به تنهایی یک دایره المعارف است وبرابریک انستیتوی صد نفره می نویسد واثر از پی اثر می آفریند.اگر ماهنوز حسرت خورفردوسی قدرنادانسته درعصر خویش هستیم  وسلطان غزنوی بی مهری برحکیم توس روا داشته رانمی بخشیم؛استاد توحدی دربرابر چشمان مردمی که تمام بودنش رانثارآنها ورخ تاباندن آنان ازپس غبار قرنها نموده است  دارد بامرارت روزگار سپری می کند ودم بر نمی آورد وآنان که باید یاریگرش باشند فقظ نظاره گرند وکاربه دستان هم از بردن نامش پرهیز می کنند ودراین سوی مرز هنوز فرصتی نبوده است تارسانه های ما این سرمایه ی گرانسنگ وخستگی ناپذیر رابه جوانان ما بشناسانند تا بدانند هستند مردان بازنشسته ای که ازپای ننشته اند وباغ ومزرعه رابه ستوه آورده اند وباز دارند بادست های ترک برداشته از کار درباغ ومزرعه، بی هیچ ادعایی مثنوی بلند غیرت ووفاداری ووطن دوستی مردمی تاریخ به تاراج رفته رامی نویسند ولبخند برلب دارند وازسنگ اندازان تاب قلم نیاورده اش ،ازسرمهر وخطابخشی  وبالبخندی درمی گذرد.

استادتوحدی بابیش از60 سال سن، هنوز بیل به دست دارد درباغ های اوغار کار می کند و شب دارد نویسند گی اش را می کند. امروز مردم دوراز ایران، کرد خراسان رابااستاد توحدی وآثارش می شناسند. بی گمان اگراین بزرگ مرد محقق متعلق به ملت ودیاری دیگربود تاکنون برنامه ها درباره او ساخته بودند ولی دراین دیارروشن روانی ها این نامهربانی ها بااستاد توحدی سخت نازیباست.مردی بااین همه علم و اندیشه و آگاهی فقط باید بنویسد ووبنویسد ولی افسوس که اوباید پس از برداشت محصول تمام سرمایه اش راصرف چاپ یک کتابشکند وباز چشم به آسمان وزمین بدوزد که شاید باران وخاک همتی کنند وتا دیگر سال دست استاد توحدی رابگیرند که بابرداشت محصول پول چاپ “هزار ویک شب کرمانج” و “خان کلمیشی” اش رابدهد.
این مثنوی دردناک وواقعی غربت فرزانگان دردیار فردوسی ها وعطار ومولانا ها وخیام وسعدی وحافظ هااست.این بی مهری ها ونامهربانیها درشان ملتی باتاریخ چند هزارساله و کهن داشته های فرهنگی نیست.بایدامروز مسوولین خود پیشقدم شوند وبرای این مرد وبسیاری محققان فرزانه ی چون او مجلس تجلیل بگذارند.بااستفاده ازرسانه ها این سرمایه ها رابه امروزیان وفردائیان بشناسانند.توحدی وتوحدی ها داین ملک بسیارند این ماییم که چشم براین همه افتخار بسته ایم وازآنان رخ برگردانده ایم ویارشاطرشان که نبوده ایم هیچ ، بلکه گاه بارخاطرشان هم شده ایم.
صادقانه می گویم استاد کلیم الله توحدی اوغازی نخستین کسی بود که باخلق آثارمکتوب بنیان هویت وتاریخ مردم کرد رادرخراسان نهاد و چهره ی معصوم این مبارزان حرمت وطن راپاس داشته به دیگر هموطنان نمایاند تا بدانند اقوام این دیار درکنار یکدیگر عزت وطن شان رابه زیبایی پاس داشته اند.استادتوحدی اوغازی باجمع آوری اسناد تاریخی منحصر به فرد وباثبت وضبط موسیقی وملودی های کردی خراسان کاری سترک وبزرگ برای این مردم به فرجام رساندوامروز باید بیش از هرزمان همه ی دل آگاهان وطن دوست، قدردان این عزیز اندیشمندو فرزانه باشند که مردی تمام هستی اش رابرای حفظ واحیای بخشی از داشته های به یادگارمانده ی این مردم فدا می کند.
استادتوحدی رادریابیم.کنارهمتش زانو زنیم وهمتی کنیم دستنوشته هایش به زیور چاپ آراسته شودوباچاپ آثارش دینمان رابه این مرد ومردم ادا کنیم.باورکنید اگرامروز نرویم فردا دیر است! خیلی دیر است!


نوع مطلب : هنر و هنرمندان شمال خراسان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/06/26 18:25
غیور مرد دروع کرمانج


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات